YASAL ŞERHLER

tr.bicworld.com sitesi kullanıcı sözleşmesi

tr.bicworld.com sitesine hoş geldiniz !

Web sitemizi faydalı, eğitici ve eğlenceli bulacağınızı ümit ederiz. Bizi sıkça ziyaret etmekten ve dostlarınıza tr.tr.bicworld.com sitesinin varlığından haberdar etmekten kaçınmayınız.
Buna karşılık, sizden sadece aşağıdaki Genel Şartlara uymanızı rica ederiz. Bu şartları dikkatlice okuyunuz, çünkü sitemizin kullanımı onayınızı gerektirir.

Ziyaretiniz için teşekkür ederiz !

GENEL KULLANIM KURALLARI

tr.bicworld.com sitesine giriş ve kullanım işbu Genel Şartlara tabidir. BIC Grubu (aşağıda « BIC » olarak anılır) bu şartları periyodik olarak değiştirme olanağını saklı tutar.

tr.bicworld.com sitesi içeriğinin (resimler, metinler, markalar, tüm logolor, desenler, ürün adları) tamamı telif hakkı ve/veya diğer fikrî mülkiyet hakları tarafından korunur ve BIC’in yazılı kesin izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, sunulamaz, indirilemez, değiştirilemez, düzenlenemez, yeniden kullanılamaz, yeniden gönderilemez, veya her ne şekilde ve, elektronik veya diğer hangi ortam üzerinde olursa olsun, işletilemez.

BIC, tr.bicworld.com sitesine doğru ve güncel bilgiler koymaya gayret gösterir, fakat bu bilgilerin doğruluğu konusunda hiç bir garanti vermez ve hiç bir taahhütte bulunmaz. BIC ve tr.bicworld.com sitesinin tasarımı, yapımı veya temininde müdahil olan üçüncü şahıslar, tr.bicworld.com sitesine girişinizden, kullanımından, kullanma imkansızlığından, veya tr.bicworld.com sitesi içeriğinde yanlışlık veya unutmadan kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı, birbirini izleyen, veya başka türlü, hiç bir zarardan sorumlu tutulamazlar.

BIC, tr.bicworld.com sitesi aracılığı ile ulaşabileceğiniz, veya aracılığı vasıtası ile tr.bicworld.com sitesine ulaşmış olabileceğiniz, üçüncü şahıslar tarafından sunulan sitelerle ilgili olarak hiç bir taahhüt almaz, ve hiç bir garanti vermez. BIC sadece kalite gerekliklerini paylaşan web siteleri ile bağlar kurmaya gayret eder. Fakat, BIC üçüncü şahıslar tarafından BIC sitelerine tesis edilen linkleri kontrol edemez. tr.bicworld.com sitesinden başka bir web sitesine girdiğiniz zaman, bu sitenin BIC’e bağımlı olmadığını bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca, BIC tüm web sitelerinin içeriğini denetleyemez veya kontrol edemez. Dolayısıyla, BIC hiç bir zaman sitesine ait olmayan sayfaların içeriğinden sorumlu tutulamaz. tr.bicworld.com sitesi ile bağları olsa bile, şahsi nitelikteki verileri toplama ve işleme, ve özel hayata saygı bakımından diğer sitelerin uygulamalarına hakim değiliz. BIC’in özel hayata saygı bakımından taahhütleri, fakat ayrıca tr.bicworld.com sitesi ile bağı olan tüm sitelerin bu konudaki taahhütleri hakkında bilgi sahibi olmak, ve sadece içeriğini ve kullanma kurallarını kabul ettiğiniz siteleri kullanmaya özen göstermek size düşer.

BIC sitelerine girerek, cezaî veya hukukî olarak kınanacak, yasalara aykırı, veya özellikle nefret uyandıracak, müstehçen, veya bu tür tutumlara teşvik edici, duyarlılığı incitecek metin veya resimler göndermeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi taahhüt ediyorsunuz. Bir BIC sitesinin bu tür unsurları yayınlamak için kullanılması durumunda, BIC her türlü tedbiri alma veya gerekli gördüğü tüm işlemleri başlatma hakkını saklı tutar.

Koyu karakterlerle yazılmış olsun veya olmasın veya marka sembolleri ile birlikte yer alsın veya almasın, tüm markalar, tüm logolar, tüm desenler ve tüm ürün adları BIC’in, bağlı şirketlerinin ve iştiraklarının, veya partnerlerinin mülkiyetidir. Bu sitede mevcut ibarelerle izin verilmedikçe, bu öğelerin indirilmesi, çoğaltılması, temsili, iletimi, yayınlanması, yeniden gönderilmesi, yeniden kullanılması, dağıtımı, düzenlenmesi, değiştirilmesi, ve diğer her türlü kullanımının yapılması kesinlikle yasaktır ve özellikle fikrî mülkiyet haklarını ihlâl veya haksız rekabet fiili teşkil eder. BIC fikrî mülkiyet haklarını korumak için yasaların kendisine verdiği tüm olanakları kullanır.

Editor - Hosting

Editor
BIC ŞİRKETİ
Ana sermaye : 185 120 298,02 Avro
552 008 443 RCS Nanterre
Şirket Merkezi :
14, rue Jeanne d’Asnières
92611 Clichy cedex, Fransa
Tel. : 33(0)1 45 19 52 00
Fax. : 33(0)1 45 19 52 99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VAT : FR 19 552 008 443
İlan müdürü : Claire Gerard

Site hosting:

Liquid Web Inc.
4210 S Creyts Road
Lansing, MI 48917-99526, US
tel: 800.580.4985
http://liquidweb.com